Xem ngày tốt trong tuần [09-11-2020 đến 15-11-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 09 / 11 / 2020
đến Chủ Nhật, 15 / 11 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ hai, ngày 09 tháng 11 năm 2020 24/09/2020 Cực tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020 28/09/2020 Cực tốt
(4*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020 29/09/2020 Vô cùng tốt