Xem ngày tốt trong tuần [10-08-2020 đến 16-08-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 10 / 08 / 2020
đến Chủ Nhật, 16 / 08 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ ba, ngày 11 tháng 08 năm 2020 22/06/2020 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 12 tháng 08 năm 2020 23/06/2020 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 14 tháng 08 năm 2020 25/06/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 16 tháng 08 năm 2020 27/06/2020 Quá tốt