Xem ngày tốt trong tuần [29-06-2020 đến 05-07-2020]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 29 / 06 / 2020
đến Chủ Nhật, 05 / 07 / 2020:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020 09/05/2020 Quá tốt
(1*) Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020 10/05/2020 Tốt
(3*) Thứ năm, ngày 02 tháng 07 năm 2020 12/05/2020 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 03 tháng 07 năm 2020 13/05/2020 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020 14/05/2020 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2020 15/05/2020 Quá tốt