Xem ngày tốt trong tuần [28-10-2019 đến 03-11-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 28 / 10 / 2019
đến Chủ Nhật, 03 / 11 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019 01/10/2019 Tốt
(3*) Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 02/10/2019 Cực tốt
(3*) Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019 04/10/2019 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2019 05/10/2019 Tốt