Xem ngày tốt trong tuần [14-10-2019 đến 20-10-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 14 / 10 / 2019
đến Chủ Nhật, 20 / 10 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 16/09/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019 18/09/2019 Tốt
(5*) Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 19/09/2019 Vô cùng tốt