Xem ngày tốt trong tuần [30-09-2019 đến 06-10-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 30 / 09 / 2019
đến Chủ Nhật, 06 / 10 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2019 02/09/2019 Quá tốt
(2*) Thứ ba, ngày 01 tháng 10 năm 2019 03/09/2019 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 03 tháng 10 năm 2019 05/09/2019 Tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 05 tháng 10 năm 2019 07/09/2019 Cực tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 10 năm 2019 08/09/2019 Quá tốt