Xem ngày tốt trong tuần [16-09-2019 đến 22-09-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 16 / 09 / 2019
đến Chủ Nhật, 22 / 09 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019 21/08/2019 Tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2019 23/08/2019 Cực tốt