Xem ngày tốt trong tuần [09-09-2019 đến 15-09-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 09 / 09 / 2019
đến Chủ Nhật, 15 / 09 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ hai, ngày 09 tháng 09 năm 2019 11/08/2019 Cực tốt
(2*) Thứ ba, ngày 10 tháng 09 năm 2019 12/08/2019 Quá tốt
(1*) Thứ tư, ngày 11 tháng 09 năm 2019 13/08/2019 Tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 09 năm 2019 16/08/2019 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019 17/08/2019 Tốt