Xem ngày tốt trong tuần [01-07-2019 đến 07-07-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 01 / 07 / 2019
đến Chủ Nhật, 07 / 07 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 01 tháng 07 năm 2019 29/05/2019 Tốt
(1*) Thứ năm, ngày 04 tháng 07 năm 2019 02/06/2019 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 05 tháng 07 năm 2019 03/06/2019 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 06 tháng 07 năm 2019 04/06/2019 Tốt
(3*) Chủ nhật, ngày 07 tháng 07 năm 2019 05/06/2019 Cực tốt