Xem ngày tốt trong tuần [27-05-2019 đến 02-06-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 27 / 05 / 2019
đến Chủ Nhật, 02 / 06 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(4*) Thứ ba, ngày 28 tháng 05 năm 2019 24/04/2019 Vô cùng tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 01 tháng 06 năm 2019 28/04/2019 Tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 02 tháng 06 năm 2019 29/04/2019 Quá tốt