Xem ngày tốt trong tuần [07-01-2019 đến 13-01-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 07 / 01 / 2019
đến Chủ Nhật, 13 / 01 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ ba, ngày 08 tháng 01 năm 2019 03/12/2018 Cực tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 13 tháng 01 năm 2019 08/12/2018 Quá tốt