Xem ngày tốt trong tuần [31-12-2018 đến 06-01-2019]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 31 / 12 / 2018
đến Chủ Nhật, 06 / 01 / 2019:
NGÀY ÂM LỊCH
(2*) Thứ hai, ngày 31 tháng 12 năm 2018 25/11/2018 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 03 tháng 01 năm 2019 28/11/2018 Tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 04 tháng 01 năm 2019 29/11/2018 Cực tốt
(2*) Chủ nhật, ngày 06 tháng 01 năm 2019 01/12/2018 Quá tốt