Xem ngày tốt trong tuần [26-11-2018 đến 02-12-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 26 / 11 / 2018
đến Chủ Nhật, 02 / 12 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ ba, ngày 27 tháng 11 năm 2018 21/10/2018 Cực tốt
(1*) Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018 22/10/2018 Tốt
(2*) Thứ năm, ngày 29 tháng 11 năm 2018 23/10/2018 Quá tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2018 24/10/2018 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018 26/10/2018 Tốt