Xem ngày tốt trong tuần [15-10-2018 đến 21-10-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 15 / 10 / 2018
đến Chủ Nhật, 21 / 10 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 15 tháng 10 năm 2018 07/09/2018 Tốt
(3*) Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018 08/09/2018 Cực tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018 11/09/2018 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018 13/09/2018 Tốt