Xem ngày tốt trong tuần [08-10-2018 đến 14-10-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 08 / 10 / 2018
đến Chủ Nhật, 14 / 10 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 08 tháng 10 năm 2018 29/08/2018 Tốt
(5*) Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 02/09/2018 Vô cùng tốt