Xem ngày tốt trong tuần [24-09-2018 đến 30-09-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 24 / 09 / 2018
đến Chủ Nhật, 30 / 09 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018 15/08/2018 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 25 tháng 09 năm 2018 16/08/2018 Tốt
(4*) Thứ tư, ngày 26 tháng 09 năm 2018 17/08/2018 Vô cùng tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 28 tháng 09 năm 2018 19/08/2018 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 29 tháng 09 năm 2018 20/08/2018 Tốt