Xem ngày tốt trong tuần [17-09-2018 đến 23-09-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 17 / 09 / 2018
đến Chủ Nhật, 23 / 09 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 17 tháng 09 năm 2018 08/08/2018 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 19 tháng 09 năm 2018 10/08/2018 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 20 tháng 09 năm 2018 11/08/2018 Tốt