Xem ngày tốt trong tuần [10-09-2018 đến 16-09-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 10 / 09 / 2018
đến Chủ Nhật, 16 / 09 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 10 tháng 09 năm 2018 01/08/2018 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 14 tháng 09 năm 2018 05/08/2018 Quá tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 15 tháng 09 năm 2018 06/08/2018 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 16 tháng 09 năm 2018 07/08/2018 Tốt