Xem ngày tốt trong tuần [03-09-2018 đến 09-09-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 03 / 09 / 2018
đến Chủ Nhật, 09 / 09 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 03 tháng 09 năm 2018 24/07/2018 Tốt
(3*) Thứ tư, ngày 05 tháng 09 năm 2018 26/07/2018 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 07 tháng 09 năm 2018 28/07/2018 Tốt