Xem ngày tốt trong tuần [02-07-2018 đến 08-07-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 02 / 07 / 2018
đến Chủ Nhật, 08 / 07 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(1*) Thứ hai, ngày 02 tháng 07 năm 2018 19/05/2018 Tốt
(3*) Thứ ba, ngày 03 tháng 07 năm 2018 20/05/2018 Cực tốt
(3*) Thứ tư, ngày 04 tháng 07 năm 2018 21/05/2018 Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 08 tháng 07 năm 2018 25/05/2018 Tốt