Xem ngày tốt trong tuần [25-06-2018 đến 01-07-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 25 / 06 / 2018
đến Chủ Nhật, 01 / 07 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ năm, ngày 28 tháng 06 năm 2018 15/05/2018 Cực tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 29 tháng 06 năm 2018 16/05/2018 Tốt