Xem ngày tốt trong tuần [23-04-2018 đến 29-04-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 23 / 04 / 2018
đến Chủ Nhật, 29 / 04 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018 08/03/2018 Cực tốt
(2*) Thứ tư, ngày 25 tháng 04 năm 2018 10/03/2018 Quá tốt
(3*) Thứ bảy, ngày 28 tháng 04 năm 2018 13/03/2018 Cực tốt