Xem ngày tốt trong tuần [16-04-2018 đến 22-04-2018]

Hãy nhập một ngày trong tuần bất kỳ (ngày - tháng - năm)


KẾT QUẢ:
Ngày tốt trong tuần từ Thứ 2, 16 / 04 / 2018
đến Chủ Nhật, 22 / 04 / 2018:
NGÀY ÂM LỊCH
(3*) Thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018 01/03/2018 Cực tốt
(2*) Thứ tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018 03/03/2018 Quá tốt
(3*) Thứ năm, ngày 19 tháng 04 năm 2018 04/03/2018 Cực tốt