Xem giờ tốt trong ngày 15 tháng 05 năm 2020

Thứ sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2020

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 23/04/2020 (AL)
Ngày: Mậu ngọ, tháng: Tân tỵ, năm: Canh tý
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Thiên Thượng Hỏa - Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Ngưu - thuộc: Kim - con vật: Trâu

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần: Đông

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Bính tý
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Thiên xá*,Thánh tâm,U vi tinh,Thanh long*
Sao xấu: Ly Sào,Tiểu không vong,Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (trực),Hoàng sa,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát,Ly sàng