Xem giờ tốt trong ngày 10 tháng 12 năm 2019

Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 15/11/2019 (AL)
Ngày: Tân tỵ, tháng: Bính tý, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Bạch Lạp Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ - thuộc: Hoả - con vật: Khỉ

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Giao dịch, ký hợp đồng
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh ngọ*, Mậu ngọ

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Thiên đức*,Ngũ phủ*,Ích hậu
Sao xấu: Ly Sào,Kiếp sát*,Huyền vũ,Ly sàng