Xem giờ tốt trong ngày 09 tháng 11 năm 2019

Thứ bảy, ngày 09 tháng 11 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 13/10/2019 (AL)
Ngày: Canh tuất, tháng: Ất hợi, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Thoa Xuyến Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Vị - thuộc: Thổ - con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (-1) - Xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Đông bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Giáp tuất, Giáp thìn*
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức hợp*,Thiên tài,Nguyệt không,Cát khánh,Ích hậu,Đại hồng sa
Sao xấu: Hoả tinh,Đại không vong,Tam nương*,Hoang vu,Nguyệt hư,Tứ thời cô qủa,Quỷ khóc