Xem giờ tốt trong ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thứ năm, ngày 03 tháng 10 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 05/09/2019 (AL)
Ngày: Quý dậu, tháng: Giáp tuất, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Kiếm Phong Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu - thuộc: Mộc - con vật: Giải

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Động thổ

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Tân mão, Đinh dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Địa tài,Kim đường*
Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Thiên lại,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát,Phủ đầu sát