Xem giờ tốt trong ngày 26 tháng 08 năm 2019

Thứ hai, ngày 26 tháng 08 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 26/07/2019 (AL)
Ngày: Ất mùi, tháng: Nhâm thân, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Sa Trung Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Trương - thuộc: Thái âm - con vật: Hươu

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Khai trương, An táng, mai táng, Động thổ, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông Nam
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ sửu, Tân mão, Quý sửu, Tân dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Canh dần, Bính thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên phúc,Thiên thanh*,Tuế hợp,Đại hồng sa,Ngọc đường*
Sao xấu: Kim thần thất sát (năm),Hoang vu,Địa tặc,Nguyệt hư,Tứ thời cô qủa