Xem giờ tốt trong ngày 23 tháng 08 năm 2019

Thứ sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 23/07/2019 (AL)
Ngày: Nhâm thìn, tháng: Nhâm thân, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ - Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ - thuộc: Kim - con vật:

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Giáp tuất, Bính tuất*, Bính thân, Bính thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Canh dần, Bính thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức*,Thiên hỷ,Thiên tài,Nguyệt ân*,Tục thế,Tam hợp*,Mẫu thương
Sao xấu: Hoả tinh,Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (trực),Hoả tai,Nguyệt yếm đại hoạ,Cô thần,Âm thác