Xem giờ tốt trong ngày 10 tháng 07 năm 2019

Thứ tư, ngày 10 tháng 07 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 08/06/2019 (AL)
Ngày: Mậu thân, tháng: Tân mùi, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Đại Dịch Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Thuỷ - con vật: Báo

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Động thổ, Giao dịch, ký hợp đồng
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh dần, Giáp dần
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quan,U vi tinh,Tuế hợp,Ích hậu
Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Kiếp sát*,Hoang vu,Địa tặc,Ngũ quỹ,Trùng phục