Xem giờ tốt trong ngày 04 tháng 07 năm 2019

Thứ năm, ngày 04 tháng 07 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 02/06/2019 (AL)
Ngày: Nhâm dần, tháng: Tân mùi, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Kim Bạch Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Giác - thuộc: Mộc - con vật: Giao long

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính thân, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên tài,Ngũ phủ*,Hoạt điệu,Mẫu thương
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Tội chỉ,Ly sàng