Xem giờ tốt trong ngày 25 tháng 05 năm 2019

Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 21/04/2019 (AL)
Ngày: Nhâm tuất, tháng: Kỷ tỵ, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Đại Hải Thuỷ - Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Vị - thuộc: Thổ - con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (0) - Bình thường

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Đông Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Bính tuất, Bính thân, Giáp thìn, Bính thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Đinh hợi, Tân hợi

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên tài,Tuế hợp,Giai thần
Sao xấu: Ly Sào,Địa tặc,Trùng phục,Không phòng,Quỷ khóc