Xem giờ tốt trong ngày 14 tháng 05 năm 2019

Thứ ba, ngày 14 tháng 05 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 10/04/2019 (AL)
Ngày: Tân hợi, tháng: Kỷ tỵ, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Thoa Xuyến Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Hoả - con vật: Hổ

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Xuất hành, di chuyển
Hơi tốt: Khai trương
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Tế tự, tế lễ, Động thổ

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Đông bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Ất hợi, Ất tỵ, Ất tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Đinh hợi, Tân hợi

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Thiên phúc,Địa tài,Dịch mã*,Kim đường*
Sao xấu: Nguyệt phá,Thần cách,Vãng vong