Xem giờ tốt trong ngày 26 tháng 04 năm 2019

Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 22/03/2019 (AL)
Ngày: Quý tỵ, tháng: Mậu thìn, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ - Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Lâu - thuộc: Kim - con vật: Chó

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Ất hợi, Đinh hợi*, Đinh dậu, Đinh tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính tuất, Canh tuất, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt tài,Ngũ phủ*,Âm đức,Minh đường*
Sao xấu: Ly Sào,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Hoang vu,Nhân cách