Xem giờ tốt trong ngày 16 tháng 04 năm 2019

Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 12/03/2019 (AL)
Ngày: Quý mùi, tháng: Mậu thìn, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Dương Liễu Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Hoả - con vật: Hổ

Đánh giá chung: (-2) - Quá xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Khai trương, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc, Tố tụng, giải oan

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Tây Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính tuất, Canh tuất, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Sát cống,Hoạt điệu
Sao xấu: Đại không vong,Kim thần thất sát (năm),Thiên cương*,Tiểu hao,Nguyệt hư,Chu tước hắc đạo,Sát chủ*,Tội chỉ