Xem giờ tốt trong ngày 05 tháng 04 năm 2019

Thứ sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 01/03/2019 (AL)
Ngày: Nhâm thân, tháng: Mậu thìn, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Kiếm Phong Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ - thuộc: Kim - con vật:

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Tế tự, tế lễ
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Canh dần, Bính thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính tuất, Canh tuất, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên tài,Kính tâm,Tam hợp*
Sao xấu: Hoả tinh,Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Đại hao*,Nguyệt yếm đại hoạ,Vãng vong,Âm thác