Xem giờ tốt trong ngày 18 tháng 02 năm 2019

Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 14/01/2019 (AL)
Ngày: Bính tuất, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Tâm - thuộc: Thái âm - con vật: Hồ

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông
Ác thần: Tây Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt đức*,Thiên hỷ,Thiên quan,Nguyệt ân*,Tam hợp*,Hoàng ân*
Sao xấu: Đại không vong,Nguyệt kỵ*,Thụ tử*,Nguyệt yếm đại hoạ,Cô thần,Âm thác,Quỷ khóc