Xem giờ tốt trong ngày 15 tháng 02 năm 2019

Thứ sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 11/01/2019 (AL)
Ngày: Quý mùi, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Dương Liễu Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Cang - thuộc: Kim - con vật: Rồng

Đánh giá chung: (2) - Quá tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Tây Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên thanh*,Kính tâm,Ngọc đường*
Sao xấu: Hoả tinh,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Thiên ôn