Xem giờ tốt trong ngày 12 tháng 02 năm 2019

Thứ ba, ngày 12 tháng 02 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 08/01/2019 (AL)
Ngày: Canh thìn, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Mãn
Nạp âm: Bạch Lạp Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Dực - thuộc: Hoả - con vật: Rắn

Đánh giá chung: (0) - Bình thường

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Động thổ, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Nhân chuyên,Thiên phú,Thiên tài,Lộc khố
Sao xấu: Thổ ôn,Thiên tặc,Cửu không,Trùng phục,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Không phòng,Âm thác