Xem giờ tốt trong ngày 01 tháng 02 năm 2019

Thứ sáu, ngày 01 tháng 02 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 27/12/2018 (AL)
Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Ất sửu, năm: Mậu tuất
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Đại Lâm Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Lâu - thuộc: Kim - con vật: Chó

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc, Tố tụng, giải oan
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Nam
Ác thần: Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh hợi, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên thanh*,Mãn đức tinh,Tam hợp*,Ngọc đường*
Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Đại hao*,Cửu không,Trùng tang*,Trùng phục,Tội chỉ,Ly sàng