Xem giờ tốt trong ngày 29 tháng 01 năm 2019

Thứ ba, ngày 29 tháng 01 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 24/12/2018 (AL)
Ngày: Bính dần, tháng: Ất sửu, năm: Mậu tuất
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Lô Trung Hỏa - Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Thất - thuộc: Hoả - con vật: Lợn

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Động thổ
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông
Ác thần: Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Thiên tài,U vi tinh,Tuế hợp
Sao xấu: Kiếp sát*,Hoang vu,Địa tặc