Xem giờ tốt trong ngày 23 tháng 01 năm 2019

Thứ tư, ngày 23 tháng 01 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 18/12/2018 (AL)
Ngày: Canh thân, tháng: Ất sửu, năm: Mậu tuất
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Nguy
Nạp âm: Bạch Lựu Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Thuỷ - con vật: Báo

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây Nam
Ác thần:

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Trực tinh,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên quan,Ngũ phủ*,Phúc sinh,Hoạt điệu,Mẫu thương,Đại hồng sa
Sao xấu: Tam nương*,Kim thần thất sát (năm),Lôi công