Xem giờ tốt trong ngày 12 tháng 01 năm 2019

Thứ bảy, ngày 12 tháng 01 năm 2019

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 07/12/2018 (AL)
Ngày: Kỷ dậu, tháng: Ất sửu, năm: Mậu tuất
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Đại Dịch Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Liễu - thuộc: Thổ - con vật: Hoẵng

Đánh giá chung: (-2) - Quá xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Tế tự, tế lễ, Động thổ, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Dần (3-5)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Nam
Ác thần: Đông bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân mão, Ất mão
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên hỷ,Tam hợp*,Mẫu thương
Sao xấu: Ly Sào,Tiểu không vong,Tam nương*,Kim thần thất sát (năm),Thiên ngục,Thiên hoả,Thụ tử*,Trùng tang*,Trùng phục,Câu trận,Cô thần,Lỗ Ban sát