Xem giờ tốt trong ngày 09 tháng 12 năm 2018

Chủ nhật, ngày 09 tháng 12 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 03/11/2018 (AL)
Ngày: Ất hợi, tháng: Giáp tý, năm: Mậu tuất
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa - Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Mão - thuộc: Thái dương - con vật:

Đánh giá chung: (-3) - Cực xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc
Hạn chế làm: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông Nam
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Canh dần, Mậu ngọ, Canh thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sát cống,Phúc hậu
Sao xấu: Tam nương*,Chu tước hắc đạo,Tội chỉ