Xem giờ tốt trong ngày 13 tháng 10 năm 2018

Thứ bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 05/09/2018 (AL)
Ngày: Mậu dần, tháng: Nhâm tuất, năm: Mậu tuất
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Thành Đầu Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Vị - thuộc: Thổ - con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (-2) - Quá xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Bính tuất, Bính thân, Giáp thìn, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên Thuỵ,Nhân chuyên,Thiên xá*,Thiên quan,Tam hợp*
Sao xấu: Ly Sào,Nguyệt kỵ*,Đại hao*,Thụ tử*,Nguyệt yếm đại hoạ,Cửu không,Lôi công,Âm thác