Xem giờ tốt trong ngày 11 tháng 08 năm 2018

Thứ bảy, ngày 11 tháng 08 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 01/07/2018 (AL)
Ngày: Ất hợi, tháng: Canh thân, năm: Mậu tuất
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa - Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Nữ - thuộc: Thổ - con vật: Dơi

Đánh giá chung: (-1) - Xấu

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Xuất hành, di chuyển, Làm việc thiện, làm phúc
Hạn chế làm: An táng, mai táng, Động thổ, Giao dịch, ký hợp đồng, Cầu tài, cầu lộc

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông Nam
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Mậu dần, Giáp ngọ, Nhâm dần

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên phúc,Hoạt điệu,Phổ hộ
Sao xấu: Thiên cương*,Tiểu hao,Hoang vu,Băng tiêu ngoạ hãm,Câu trận,Ngũ hư