Xem giờ tốt trong ngày 31 tháng 07 năm 2018

Thứ ba, ngày 31 tháng 07 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 19/06/2018 (AL)
Ngày: Giáp tý, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Hải Trung Kim - Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Dực - thuộc: Hoả - con vật: Rắn

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Khai trương, Xuất hành, di chuyển, Cầu tài, cầu lộc

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Mão (5-7)
Ngọ (11-13)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông Nam
Ác thần: Đông Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm ngọ, Canh dần, Mậu ngọ, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Thiên xá*
Sao xấu: Thiên ôn,Hoang vu,Hoàng sa,Cửu không