Xem giờ tốt trong ngày 24 tháng 07 năm 2018

Thứ ba, ngày 24 tháng 07 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 12/06/2018 (AL)
Ngày: Đinh tỵ, tháng: Kỷ mùi, năm: Mậu tuất
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Sa Trung Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ - thuộc: Hoả - con vật: Khỉ

Đánh giá chung: (5) - Vô cùng tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Xuất hành, di chuyển
Hơi tốt: Cầu tài, cầu lộc

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông
Ác thần: Đông

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Ất sửu, Đinh sửu

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên quý*,Sinh khí,Thiên thanh*,Phúc sinh,Dịch mã*,Phúc hậu,Đại hồng sa,Ngọc đường*
Sao xấu: Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Âm thác,Dương thác