Xem giờ tốt trong ngày 29 tháng 06 năm 2018

Thứ sáu, ngày 29 tháng 06 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 16/05/2018 (AL)
Ngày: Nhâm thìn, tháng: Mậu ngọ, năm: Mậu tuất
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ - Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ - thuộc: Kim - con vật:

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Hôn thú, giá thú
Hơi tốt: Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Động thổ

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Dậu (17-19)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Giáp tuất, Bính tuất*, Bính thân, Bính thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Sinh khí,Thiên phúc,Nguyệt không,Minh tinh,U vi tinh,Yếu yên*,Đại hồng sa
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Hoang vu,Nguyệt hoạ,Tứ thời cô qủa,Không phòng