Xem giờ tốt trong ngày 12 tháng 06 năm 2018

Thứ ba, ngày 12 tháng 06 năm 2018

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 29/04/2018 (AL)
Ngày: Ất hợi, tháng: Đinh tỵ, năm: Mậu tuất
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa - Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: - thuộc: Hoả - con vật: Hổ

Đánh giá chung: (3) - Cực tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Xuất hành, di chuyển
Hơi tốt: Khai trương
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Tế tự, tế lễ, Động thổ

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Đông Nam
Ác thần: Tây Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Quý mùi, Kỷ hợi, Quý sửu, Quý hợi*

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Nguyệt đức hợp*,Địa tài,Dịch mã*,Kim đường*
Sao xấu: Nguyệt phá,Thần cách,Vãng vong